สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก


ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร
ประธานสาขาวิชา
การตลาด

ผศ.นันทิยา ผิวงาม
ผศ.

นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัยมลัย
อาจารย์

นางปูริดา กล้าประเสริฐ
อาจารย์

นายเกริกไกร ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวเพชรวรรณ วรรัตนธรรม
อาจารย์

นางสาวชฎาพร แนบชิด
อาจารย์
 


วันที่ : 20 ก.พ. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1009